Oude postkaarten van Balen-Wezel
1. Moll. Chateau de Wezel. Kasteel Wezel

1. Moll. Chateau de Wezel. Kasteel Wezel

2. Moll-Wezel - Cottage M. Spanoghe Van der Gracht de Rommerswael

2. Moll-Wezel - Cottage M. Spanoghe Van der Gracht de Rommerswael

3. Moll-Wezel - Cottage M Spanoghe Van der Gracht de Rommerswael (2)

3. Moll-Wezel - Cottage M Spanoghe Van der Gracht de Rommerswael (2)

4. Cottage M Spanoghe Van der Gracht de Rommerswael

4. Cottage M Spanoghe Van der Gracht de Rommerswael

5. Balen-Wezel - Kasteel van de directeur

5. Balen-Wezel - Kasteel van de directeur

6. Baelen Usines - Le Casino

6. Baelen Usines - Le Casino

6a. Baelen-Wezel - Hotel du casino

6a. Baelen-Wezel - Hotel du casino

6b. Baelen-Wezel - Hotel Casino Zicht in het park

6b. Baelen-Wezel - Hotel Casino Zicht in het park

7. Baelen Usines - Habitation M Paul de Belfroid

7. Baelen Usines - Habitation M Paul de Belfroid

8. Baelen Usines - Habitation M. de Fraipont

8. Baelen Usines - Habitation M. de Fraipont

9. Baelen Usines - Villa de M. Fraipont

9. Baelen Usines - Villa de M. Fraipont

10. Baelen Usines - Villa de M Fraipont (2)

10. Baelen Usines - Villa de M Fraipont (2)

11. Baelen Usines - Villa van M Messens

11. Baelen Usines - Villa van M Messens

11a. Balen-Wezel - Villa van den Heer Lepoutre

11a. Balen-Wezel - Villa van den Heer Lepoutre

12. Balen-Wezel - Ingenieurwoning

12. Balen-Wezel - Ingenieurwoning

13. Baelen Usines - Villa de M. Pedersen

13. Baelen Usines - Villa de M. Pedersen

14. Balen-Wezel - Villa M. Persoons Handelshuis Th Rutten

14. Balen-Wezel - Villa M. Persoons Handelshuis Th Rutten

15. Balen-Wezel - Kerk

15. Balen-Wezel - Kerk

16. Baelen-Wezel - Kerk en Pastorij

16. Baelen-Wezel - Kerk en Pastorij

16a. Baelen-Wezel - Vue sur l'eglise

16a. Baelen-Wezel - Vue sur l'eglise

17. La Cure

17. La Cure

18. Baelen Werkplaatsen - Het gasthuis

18. Baelen Werkplaatsen - Het gasthuis

18a. Gasthuis

18a. Gasthuis

19. Baelen Usines - La Cantine

19. Baelen Usines - La Cantine

20. Baelen-Wezel - Cantine

20. Baelen-Wezel - Cantine

20a. Balen Fabriek en cantine

20a. Balen Fabriek en cantine

21. Baelen-Wezel - De statie. La Gare

21. Baelen-Wezel - De statie. La Gare

22. Baelen-Wezel - Handelshuis Philipsen en St Jozeflaan

22. Baelen-Wezel - Handelshuis Philipsen en St Jozeflaan

23. Balen-Wezel - Coiffeur en St Jozeflaan

23. Balen-Wezel - Coiffeur en St Jozeflaan

24. Balen-Wezel - Sportlokaal M Philipsen en St Jozeflaan

24. Balen-Wezel - Sportlokaal M Philipsen en St Jozeflaan

25. Balen-Wezel - Hotel - Casino - Feestzaal

25. Balen-Wezel - Hotel - Casino - Feestzaal

25a. Balen-Wesel - Kasino

25a. Balen-Wesel - Kasino

25b. Balen-Wezel - Casino

25b. Balen-Wezel - Casino

26. Balen Depot Mena-Roelants  R. Marien en Zoon

26. Balen Depot Mena-Roelants R. Marien en Zoon

27. Balen-Wezel

27. Balen-Wezel

28. Balen-Wezel - De keiheuvel

28. Balen-Wezel - De keiheuvel

29.  Balen-Wezel Woning Louike Pauwels

29. Balen-Wezel Woning Louike Pauwels