Kanaal van Beverlo

Zoals al eerder opgemerkt bij "Historiek fabriek Balen" leek de plaats voor de vestiging van de fabriek gunstig, vanwege de ligging nabij het Kanaal naar Beverlo.
Het kanaal van de Blauwe Kei naar Bocholt werd in 1844 voor scheepvaart geopend. Van 1854 tot 1857 werd gegraven aan de doodlopende tak van de Blauwe Kei naar Leopoldsburg. Hoofdzakelijk ter bevoorrading van het militaire garnizoen in Leopoldsburg.

82. kaart Aftakking 2

Een juiste keus, want veel van alle aan- en afvoer van grondstoffen en eindproducten gebeurde per schip. Om dit transport zeker te stellen werd besloten een eigen binnenvaartvloot op te richten.

82a. trekvaart:jaagpad

Het laden en lossen van schepen bracht zekere risico's met zich mee.
Zie volgend krantenknipsel uit 1898:

82b. Kranteknipsel 1

Een eigen vloot binnenvaartschepen

16 januari 1918
Deze dag werden 17 sleepschepen en 2 sleepboten overgenomen van M. Fossoul (Le grand contract Fossoul). Hij zou de schepen voor VM uitbaten tot 1923.
In deze periode werden nog 2 sleepschepen en 1 sleepboot gekocht.

1924
VM richtte in Luik een "Service fluvial" op, voor de uitbating van een eigen vloot.

1926/28
Er werden 3 ijzeren spitsen gebouwd en de 3 sleepboten (Ceres, Limburgia en Sophie) werden verkocht.

82c. tekening spits
Zij- en bovenaanzicht van een Spits

Gebouwd voor passage van sluiskolken, met de volgende afmetingen:
lengte 40 meter;
breedte 5, 2 meter;
diepgang 2,2 meter.

1930
VM richtte in Balen ook een "Service Acide" op voor het vervoer van zwavelzuur. Eerst met omgebouwde vrachtschepen en later met nieuw gebouwde tankspitsen.

1935
Dit jaar werd de toegestane diepgang in de meest gebruikte waterwegen van 1m90 op 2m20 gebracht. Een reden om de 4 oudste (nu te kleine) vrachtschepen (Mathilde, Louise, Providence,Mascotte) te verkopen.

1938
M
et de opbrengst van de 4 oudste werd een ijzeren motorspits gebouwd bij scheepswerf Monsin.

83. Roi Albert 1938
Roi Albert van schipper Frans van den Broek aan de Cubilots (1938)

WO II 1940/45

84. Verwoeste brug

Het oorlogsgeweld ging niet ongemerkt aan de vloot voorbij. Verschillende schepen werden opgeëist en andere ernstig beschadigd of zelfs tot zinken gebracht. Gelukkig werden alle schepen achteraf gerecupereerd.

Periode van opbouw

1945/57
Na de oorlog ging het goed met de binnenvaart. Het tourbeurtsysteem bleef gelden en de eigen vloot bleef winstgevend. Besloten werd de vloot te moderniseren.

85. Schepen in basin

1957/67
De vrachtvloot verhuisde van de thuishaven Luik naar Antwerpen. Alle schepen werden voorzien van een Caterpillar dieselmotor.

86. Doorsnede schip

Jaren 70
Na de "golden sixties" kwam de kentering, die VM dwong tot de verkoop van de spitsen Susanne, Eliane en Marie-Louise. Ook de kempenaar Legia werd verkocht.

87. Kempenaar model
Model van een Kempenaar

De afmetingen van een kempenaar waren als volgt:
lengte 50 meter;
breedte 6,6 meter;
diepte 2,50 meter.

De spitsen Elisabeth, Aline, Eva en Marie-Antoinette werden gesloopt.

Jaren 80
I
n de tweede helft van dit decennia werden de vrachtschepen gemoderniseerd, door de toepassing van een hogere dennenboom, verhoogde gangboorden(kalverdekken) en aluminium luiken.

Jaren 90
Begin jaren 90 bestond de vloot uit 9 vrachtschepen en 6 tankschepen. Het ms Nord werd van vracht- naar tankschip omgebouwd bij de scheepswerf Meuse & Sambre te Beez.


Einde van de eigen vloot

1996
Het verdwijnen van het tourbeurtsysteem en het toegenomen transport over de weg en het spoor, maakten de vooruitzichten niet best. De negen kempenaars; La Bruyère, Favorite, La Meuse, Sud, Quest, Roi Albert, Dorplein, Baron Broqueville en La Campine werden onder de sloopregeling vernietigd.
Het personeel vertrok en maakte gebruik van het Industrieel Plan.
Van de zes zwavelzuurschepen verdwenen de spitsen; Vieille Montagne III, V en VI en Contesse Godelieve.

88. Spits VM V
Vieille Montagne V

2004
De laatste twee binnenvaartschepen (Jean & Nord) werden verkocht aan CBO Tankvaart.

2011
Van de 2 kempenaar-tankers werd de Jean dit jaar gesloopt.

89. jean tanker

90. Nord 2002
Alleen de Nord vaart tot op heden nog.