Balen - Wezel

Foto 2 1938 Walserij
De walserij in 1938

125 jaren zinkfabriek in Balen
Vele generaties bewoners van Wezel en zielen van verder weg hebben Nyrstrar Balen gemaakt tot wat het nu is: een smelter om trots op te zijn.
Na 125 jaren van noeste arbeid nog steeds een fabriek met een sterk verhaal. Altijd was in de fabriek een werkplek voor een grote schare medewerkers van alle rangen en standen. Elk heeft op zijn of haar wijze een steentje bijgedragen, want zonder mensen geen productie!

Een clubje van ex-medewerkers heeft historische feiten en beelden verzameld en voor u op deze website tot een interessant geheel gerangschikt.

Deze website is niet bedoeld als wetenschappelijk document, doch schetst
de historiek van 125 jaren zink in Balen.
1953 Wagenpark algemenen diensten
Het wagenpark van de algemene diensten in 1958