Vereenvoudige schema's

1. Roosting van zinkertsen

1. Roosting van zinkertsen